top of page
Pelle-Front_edited.jpg

Den största utmaningen för alla verksamheter är att de består av människor som behöver varandra för att utföra komplext arbete tillsammans. Det mänskliga materialet är sprakigt, icke-linjärt och till synes irrationellt, och i professionella relationer mellan människor uppstår lätt olika former av skav.

 

Jag blandar sedan 15 år individuella samtal och arbete med ledare, grupper och medarbetare i olika organisatoriska processer när det uppstått skav som påverkar arbetsmiljö och produktivitet.

Jag finns i gränssnittet mellan det mjuka mänskliga och den hårda sista raden, och vill verka för att inget går förlorat i översättningen.

 

Så om du sitter med något, som antagligen är utmanande att prata om, låt oss ses. Jag finns i centrala Göteborg. Mitt arbete sker i förtroende och det första samtalet är alltid kostnadsfritt.

Pelle Niemandius

Leg. Psykolog & Organisationspsykolog

bottom of page