top of page

LEDARSTÖD

Att vara ledare innebär att fylla en funktion i ett organisatoriskt system, en roll. Systemet kräver saker av rollen, och den finns bara så länge den behövs i systemet. I rollen ska du kunna klargöra, leda och fördela, skapa förutsättningar, följa upp, gränsa och rapportera. Äger inte du rollen så gör ngn annan det. Och exakt samtidigt är du inte en roll, utan en människa som tänker, känner och reagerar utifrån din historia och personlighet. Människor drar i dig, och det kan vara lätt att halka, tappa huvudet eller kontakten med marken.

 

En ledare finns inte utan följare. En stor del av ledarskapet handlar om att – utöver sakkunskap och affärsfokus - navigera på ett relationellt hav där människor är och påverkas olika. Det kan skapa många former av skav och utmaningar, som tar dig bort från det rollen kräver och verksamheten behöver.

 

Ett ledarstöd utforskar ofta vad det är som händer i utmanande situationer. Det syftar till att bredda repertoaren i ledarskapet, att hålla en professionell riktning, och att skapa värde i organisationen. Om det du gör redan fungerar, eller om du inte är villig att utmana dig själv, så ska du inte slösa dyrbar tid på att prata med mig.

HÖvvet.png
Kröppen.png
Marken.png
bottom of page