top of page
Förutsättningar P_edited_edited.png

FÖRUTSÄTTNINGAR

Verksamheter som är bra på det mänskliga tenderar att vara mindre bra på affär. Verksamheter som är vassa på sista raden är i allmänhet mindrebra på att hantera det mänskliga materialet. Mänskligt material kan vara sprakigt, irrationellt, icke-linjärt och trögrörligt. Och att hamna snett i hanteringen kan kosta mycket pengar.

En mogen organisation kan balansera mänskliga behov och verksamhetsbehov, och  funktionellt ledar- och medararbetarskap som  respekterar båda perspektiven skapar både en god arbetsmiljö och hög produktion.

bottom of page