top of page

HANDLEDNING

I bemötandeverksamheter gör människor alltid olika bedömningar kring vad som är i enlighet med ett komplext uppdrag. Det ställer stora krav på professionalism och kommunikation och det ingår i uppdraget att skav uppstår.

   

Ärende- eller metodhandledning handlar om bemötande av boende eller brukare eller klient, ofta utifrån en specifik metod. Processhandledning handlar mer om vad som händer mellan medlemmarna i gruppen, hur gruppen ser på och talar om uppdraget, om vilka strukturer som behövs för att arbetet ska kunna göras eller om hur gruppen hanterar utmanande situationer. 

I många bemötandeverksamheter saknas tid för reflektion, färdigheter i kollegial perspektivtagning och kommunikation med fokus på det komplexa uppdraget. Människor utsätts för strålning men får inga möjligheter att tala om hur det påverkar. 

Handledningspar.png
SexNio tjock.png
bottom of page