top of page

SAMTAL

The MOon.png

Det är inte alltid så lätt att vara människa.

Vi är inte gjorda för ensamhet, och vi vet inte allt om oss själva.

Om vi gör som vi brukar så får vi det vi brukar få.

Funkar det så funkar det.

Om vi behöver något annat så kan det innebära att ta ett språng ut i det okända.

Vi vill växa OCH det kostar att växa.

Ibland är det något konkret, något känt. Ibland är det mer vagt och outforskat. Men någon form av skav handlar det om. Ibland handlar det om att få fatt i det, ibland om att lära ett helt nytt beteende inuti eller utanpå. 

Om det hade varit enkelt skulle du redan ha gjort det.

Samntal Pelle_edited.png
bottom of page