top of page

GRUPPUTVECKLING

Människor vill, men på olika sätt och ofta åt olika håll. Det räcker för skav i både arbets- och ledningsgrupper. En grupp är en korseld av individuella behov, kultur och verksamhetsbehov. En nyformad grupp är en sak, en förändrad en annan, och en gammal något tredje. Olika grupper behöver olika saker för att formas, mogna och fungera.

Enkelt och snabbt blir lätt fel. En insats börjar därför med långsam dialog och kartläggning av grupp, uppdrag och sammanhang. Målet är så lite intervention som möjligt med så stor effekt som möjligt. 

Jag kan bidra till att att gruppen börjar fungera och gå tillsammans i riktning mot det som varit blockerat, men som alla förmodligen egentligen vill och som verksamheten behöver.

Grupputveckling Pelle.gif
Grupputveckling Pelle.gif
Grupputveckling Pelle.gif
bottom of page